WiFi Kompagniets datapolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

WiFi Kompagniet ApS (herefter: ”WiFik”), Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte, CVR-nr. 40 53 25 52, Telefon 32 22 32 30, E-mail info@wifik.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

2. Formål for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Som kunde eller potentiel kunde hos WiFik, har WiFik behov for at behandle flere oplysninger om dig, i forbindelse med vores almindelige og generelle kundehåndtering, der er nødvendig for at vi kan levere vores ydelser til dig.

Derudover vil vi behandle oplysninger om dig, for at overholde vores retlige forpligtelser, eksempelvis i henhold til bogføringsloven.

Slutteligt behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores service og vores hjemmeside.  

3. Kategorier af personoplysninger

WiFik behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Identifikationsoplysninger (navn, adresse og telefonnummer, e-mail),
  • Cookieoplysninger
  • IP-adresse

Vi behandler hverken fortrolige eller følsomme oplysninger om dig.

Retsgrundlag

Såfremt du er kunde hos WiFik, behandler vi dine almindelige oplysninger om dig, for at kunne levere vores ydelse i henhold til vores aftale herom, jf. Persondatafordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dertil har vi en legitim interesse i at behandle kundedata for at kunde udvikle vores virksomhed og serviceydelser, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Såfremt du er kunde hos WiFik, behandler endvidere oplysninger om dig, for at overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bogføringsloven, jf. art. 6, stk. 1, litra c.

For dig som endnu ikke er kunde i WiFik, men alligevel har afgivet personoplysninger til os, behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitim interesse heri, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesse består i, at vi som selskab har et ønske om at udbrede vores service til yderligere kunder, samt vores ønske om at forbedre vores hjemmeside gennem analytiske cookies.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

WiFik kan i nødvendigt omfang videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtager(e):

  • Vores økonomisystem,
  • Vores servicedesksystem
  • Vores rådgivere (advokat, revisor og lign.),
  • Vores databehandlere
  • Vores marketingsystemer (Google og Facebook)
  • Vores eksterne receptionist

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, på nær Google og Facebook, hvor oplysninger er underlagt EU-U.S. Privacy Shield certificeringen. Du kan finde certificeringerne her.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Almindeligvis modtager vi personoplysningerne direkte fra dig, men i enkelte tilfælde, modtager vi oplysninger fra andre kilder eksempelvis, samarbejdspartnere m.fl. Vil du vide specifikt hvorfra vi har modtaget dine oplysninger, kan du altid anmode om oplysninger herom. 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

For eksisterende kunder, opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det år, hvor du sidst har betalt for en ydelse hos os.

Hvis du endnu ikke har købt en ydelse hos Wifik, opbevarer vi dine personoplysninger i 6 måneder fra du sidst har rettet henvendelse til os.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Der kan være konkrete situationer, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder, i henhold til persondataforordningens artikel 23, stk. 1, eksempelvis såfremt vi er forpligtet ved lov til at behandle dine oplysninger. I så fald, vil du modtaget en konkret afgørelse herom.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Dette website bruger cookies for at sikre dig den bedste oplevelse på vores website.